Workforce Intelligence

“If you care enough for a result, you will most certainly attain it”.

– William James, filosoof –

De PlanCoach

Workforce Management is bepalend voor het succes van een organisatie. Goede sturing op WFM doelstellingen is hiervoor onontbeerlijk echter is dat bepaald geen sinecure. Binnen veel organisaties is er geen WFM roadmap (tactisch/strategisch plan) of zijn er überhaupt nauwelijks WFM doelstellingen. PlanVille biedt daarvoor de oplossing: De PlanCoach.

De PlanCoach zorgt voor het optimaal benutten van het WFM potentieel. Hij/zij zorgt voor de ontwikkeling en borging van een WFM roadmap op basis van WFM doelstellingen. De PlanCoach gebruikt de WFM roadmap om te sturen op gerichte acties en verbeteringen. De PlanCoach is WFM expert op het gebied van proces, mens en techniek. Hij maakt gebruik van moderne analyse-tools om planning objectief te analyseren en vooruitgang te toetsen en te borgen.

Een PlanCoach is de combinatie tussen een projectleider, een adviseur, een analyticus en een verandermanager. De PlanCoach wordt voor een langere periode ingezet en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling op het gebied van Workforce Management aan de hand van het WFM-volwassenheidsmodel.

De PlanCoach geeft inhoud en richting aan het Workforce Management door middel van projectmatige- en programma -inhoudelijke activiteiten. Is als analist de specialist in het vertalen van actuele resultaten naar strategische, tactische en operationele doelstellingen vanuit de perspectieven organisatie, klant en medewerker. Daarnaast neemt de PlanCoach een adviserende rol op zich en kan moeiteloos acteren op operationeel-, management- en bestuursniveau. De PlanCoach is de beste oplossing om de organisatie gestructureerd naar een hoger WFM-volwassenheidsniveau te brengen en te houden.

Het resultaat

  • Meetbare- en realistische WFM doelstellingen
  • Workforce Management Roadmap
  • Periodieke meetresultaten aan de hand van WIM
  • Advies acties en verbeteringen
  • Coaching en ondersteuning

Het onderscheid

  • Verbeteringen worden objectief gemeten
  • Mogelijkheid tot prestatieafspraken
  • Kan voor een gehele of een onderdeel van een organisatie
Tablet Coach

Meer informatie

Wil je meer informatie over de PlanCoach ontvangen? Laat het ons weten.

Laat van je horen!

Stuur ons een berichtje en wij reageren zo snel mogelijk